MTÜde taotlused ja korrad

5.04.18

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

  • Lisa 1 Taotlus tegevustoetuse saamiseks

    Lisa 2 Taotlus ühekordse toetuse saamiseks

    Lisa 3 Taotlus projektitoetuse saamiseks

    Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne (tegevustoetuse kasutamise kohta)

    Lisa 5 Toetuse kasutamise aruanne (ühekordse (ürituse) toetuse kasutamise kohta)

Toimetaja: MART VILLUP