TEENINDUSKESKUSED

22.11.18

Vastavalt Vinni, Laekvere ja Rägavere valla liitumisel sõlmitud ühinemislepingule on elanike paremaks teenindamiseks moodustatud piirkondlikud teeninduskeskused Ulvi külas, Laekvere alevikus (endistes vallakeskustes) ja Tudu alevikus, Roela alevikus ning Viru - Jaagupi alevikus (endistes osavalla keskustes).

Piirkondlikus teeninduskeskuses tagatakse elanikele:

  1. oluliste teenuste (sotsiaalvaldkond, majandusvaldkond) kättesaadavus;
  2. dokumentide vastuvõtmine ja edastamine vallavalitsusele;
  3. vallavalitsusele ja elanikele vajaliku olulise informatsiooni vahendamine
Toimetaja: MART VILLUP

Laekvere teeninduskeskus

4.04.19

Teeninduspiirkond: Laekvere alevik, Alekvere, Arukse, Illistvere, Kaasiksaare, Kellavere, Moora, Muuga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla, Rohu, Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere, Venevere  külad

Haldusjuht:  Andrus Läll, (Salutaguse tee 2, Laekvere alevik), vastuvõtt kokkuleppel tel 322 2374;  504 6009,   andrus@vinnivald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu vastuvõtt kokkuleppel tel 5745 0313, 322 2376,  silvi@vinnivald.ee

 

 

Toimetaja: MART VILLUP

Ulvi teeninduskeskus

26.05.22

Teeninduspiirkond: Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi, Viru-Kabala külad.
Pajusti  ja Vinni alevikud, Aruvälja,  Inju, Kadila, Kakumäe,  Karkuse, Koeravere, Mõdriku,  Mäetaguse, Nurmetu,  Piira, Vana-Vinni, Veadla, Vetiku külad.

Haldusjuht: Virgo Koppel (Mõisa tee 7, Ulvi küla ja vallamaja Tartu mnt 2 Pajusti alevik), vastuvõtt kokkuleppel haldusjuhiga tel  5783 3232 virgo@vinnivald.ee

 

Toimetaja: MART VILLUP

Roela teeninduskeskus

5.02.20

 

Teeninduspiirkond: Roela alevik, Alavere, Lepiku, Lähtse, Obja,  Puka, Rasivere,  Ristiküla,  Rünga,  Saara, Soonuka ja Tammiku külad.

Haldusjuht: Nele Aart (Järve tn 1, Roela alevik),vastuvõtt neljapäeval  9 – 12, tel. 329 7191, 5886  6370  nele@vinnivald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu vastuvõtt iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 9 – 13 tel 5745 0313 silvi@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Viru-Jaagupi teeninduskeskus

18.02.20

Teeninduspiirkond: Viru-Jaagupi  alevik, Allika, Aravuse, Kannastiku, Kehala,  Kulina, Küti, Voore ja Võhu külad.

Haldusjuht:  Nele Aart (Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik), vastuvõtt teisipäeval  9.00 – 12.00, tel. 329 195   5886 6370  nele@vinnivald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu vastuvõtt iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 13.30– 16.00, tel 5745 0313 silvi@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Tudu teeninduskeskus

29.12.21

Teeninduspiirkond: Tudu alevik, Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu külad.

Haldusjuht:  Nele Aart (Rakvere mnt 13, Tudu alevi), vastuvõtt kolmapäeval  10.00 – 13.00  tel 5886 6370  nele@vinnivald.ee;

Sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu vastuvõtt iga kuu kolmandal reedel kell 9.00 – 12.00, tel 5745 0313 silvi@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP