Palgajuhend

14.11.18

Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend.

Toimetaja: MART VILLUP

Vallavalitsuse liikmete palgaandmed

6.06.14
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Toimetaja: MART VILLUP

Vallavalitsuse majanduslike huvide deklaratsioonid

12.11.18

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub  Maksu- ja Tolliameti  e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Toimetaja: MART VILLUP

Volikogu liikmete palgaandmed

6.06.14
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Toimetaja: MART VILLUP

Volikogu majanduslike huvide deklaratsioonid

6.06.14
2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Toimetaja: MART VILLUP

Ametnike palgaandmed

12.11.18

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013/2014, 2015

Palgapoliitika

Toimetaja: MART VILLUP