Ranitsatoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Ranitsaoetust antakse Vinni valla munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse asuvatele õpilastele ja Vinni valla lastele, kes lähevad Eestis erivajadustega laste koolide esimestesse klassidesse.

Kestvus:

Ranitsaoetus makstakse välja lapse vanemale või hooldajale hiljemalt 20.septembriks koolitõendi või kooli nimekirja alusel.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mirjam Selli, mirjam.selli@vinnivald.ee, tel. 325 8663, 5343 3521

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.  Vastuvõtuajad: T. N. 8.00-16.00, (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide: