Riigikogu valimine

28.02.23

Riigikogu valimine 2023

Riigikogu valimise päev on 5. märtsil 2023 ja hääletamine toimub kell 9.00-20.00. Valija saab oma valimisringkonna piires hääletada endale sobivas jaoskonnas. Vinni valla kodanik saab oma hääle anda ükskõik millises Lääne-Viru maakonna omavalitsuse valimisjaoskonnas.

Eelhääletamine, sh elektrooniline hääletamine, toimub 27. veebruarist 4. märtsini 2023. Eelhääletamise ajal saab hääletada pabersedeliga valimisjaoskonnas kell 12.00-20.00 või elektrooniliselt ööpäevaringselt kuni 4. märtsi kella 20.00-ni. Vinni vallas on kogu valimisnädala jooksul avatud valimisjaoskond nr 1, mis asub Vinni spordihoones. Elektrooniliselt saab hääletada ainult arvutis ja selleks tuleb valimised.ee veebilehelt alla laadida e-hääletamise rakendus.

Kodus hääletamine toimub 3. märtsist 5. märtsini 2023. Kodus hääletamist võib taotleda valija, kes ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada hääletamisruumis. Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus kuni 5. märtsi kella 14.00-ni või esitada taotlus telefoni teel 3. ja 4. märtsil kell 12.00-20.00 või 5. märtsil kell 9.00-14.00. Kodus hääletamist saab taotleda telefonil 5381 3908 ja e-posti aadressil maiga.liiv@vinnivald.ee. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Hääletamise ajakava. Autor: Riigi valimisteenistus

Vinni valla valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad:

 1. Valimisjaoskond nr 1 (Vinni jaoskond, telefon +37258887218)
 • hääletamisruum asub 27.02-05.03.2023 Vinni spordihoones (Sõpruse tn 16, Vinni alevik).
 1. Valimisjaoskond nr 2 (Pajusti jaoskond, telefon +37258887219)
 • 03.03.2023 asub hääletamisruum Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila küla).
 • 04. ja 05.03.2023 asub hääletamisruum Pajusti klubis (Tartu mnt 11, Pajusti alevik).
 1. Valimisjaoskond nr 3 (Viru-Jaagupi jaoskond, telefon +37258887220)
 • hääletamisruum asub 03.-05.03.2023 endises Viru-Jaagupi koolimajas (Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik).
 1. Valimisjaoskond nr 4 (Roela jaoskond, telefon +37258887221)
 • 03.03.2023 asub hääletamisruum Tudu koolimajas (Rakvere mnt 13, Tudu alevik).
 • 04. ja 05.03.2023 asub hääletamisruum Roela klubis (Sinilille tn 1, Roela alevik).
 1. Valimisjaoskond nr 5 (Laekvere jaoskond, telefon +37258887222)
 • 03.03.2023 asub hääletamisruum Venevere seltsimajas (Kooli, Venevere küla).
 • 04.03.2023 asub hääletamisruum Muuga spordihoones (Alekvere tee 1, Muuga küla).
 • 05.03.2023 asub hääletamisruum Laekvere rahvamajas (Kesk tn 12, Laekvere alevik).
 1. Valimisjaoskond nr 6 (Ulvi jaoskond, telefon +37258887223)
 • hääletamisruum asub 03.-05.03.2023 Ulvi klubis (Mõisa tee 5, Ulvi küla).

NB! Valimisjaoskonna telefonile vastatakse valimisjaoskonna tööajal - eelhääletamise päevadel kell 12.00-20.00 ja valimispäeval kell 9.00-20.00.

Riigikogu valimise kohta saate lisainfot veebilehelt. Vinni vallas hääletamise kohta annab lisateavet vallasekretär Maiga Liiv (e‑post: maiga.liiv@vinnivald.ee; telefon: 3258654).

 

Vinni valla valimiskomisjoni kooseis, asukoht ja tööaeg

Valimiskomisjoni koosseisu kuuluvad:

 • esimees vallasekretär Maiga Liiv;
 • aseesimees Mirjam Selli;
 • liikmed Mart Villup, Liisi Marits, Gustav Saar;
 • asendusliikmed Robin Reest ja Grete Alexandra Kendaru.

Vinni valla valimiskomisjoni asukohaks on Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond.

Valimiskomisjon töötab ajavahemikul 27.02–03.03.2023 kell 10.00–13.00.

Valimiskomisjoni kontaktiks on esimees Maiga Liiv (telefon 325 8654; e-post: maiga.liiv@vinnivald.ee).

 

Vinni valla valimisjaoskonnad on moodustatud Vinni Vallavalitsuse 21.06.2021 määrusega nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine". Riigikogu valimiseks 2023. aastal on valimisjaoskondades hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonid moodustatud Vinni Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 2 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine".

 

 

 

Toimetaja: MART VILLUP
 Häälte teistkordne lugemine häältelugemiskomisjoni poolt toimub 06.03.2023 algusega kell 10.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond) kolmandal korrusel asuvas volikogu saalis.
Toimetaja: MART VILLUP