Vinni vallas pakutavad sotsiaalteenused

4.07.18

  1. Sotsiaalnõustamine – sotsiaalseteprobleemide lahendamiseks toimetuleku soodustamisel

  2. Võlanõustamine – mittemateriaalne abi võlgnevuste vähendamiseks

  3. Hooldamine hoolekandeasutuses - hooldekoduteenus  Tammiku Kodus

  4. Hoolekandeasutuses pakutav toetatud elamise teenus – Tammiku Kodu korterid

  5. Vältimatu sotsiaalabi teenus – Tammiku Kodu

  6. Eestkoste korraldamine

  7. Eluasemeteenus – 10 sotsiaalkorterit

  8. Hooldaja teenus (puudega laste ja puudega täiskasvanu hooldamise teenus)

  9. Koduhooldusteenus (avahooldajad) – 2 inimest (Tudu ja Roela osavallas)

10. Tugiisiku teenus

11. Isikliku abistaja teenus

12. Asenduskoduteenus – Vinni Perekodu

13. Turvakoduteenus – Vinni Perekodu

14. Koduõendusteenus – valla territooriumil osutab FIE Riina Sinisoo

15. Huvitegevuse, päevahoiu ja eluõppe teenus – osutab AS Hoolekandeteenused

16. Invatransporditeenus – koostöös MTÜ Johanna

17. Päevakeskuse teenus – Vinni päevakeskus

18. Veoteenus kõne- ja kuulmispuudega laste veoks – Tartu Hiie Kooli ja tagasi

19. Sotsiaaltransporditeenus

20.Kauplusauto teenus – leping, osaliste kulude katmiseks

21.Saunateenus – soodustingimustel peredele, eakatele, puuetega inimestele

22.Pesupesemise teenus – Tudu osavallas

23.Pesu kuivatamise teenus – Tudu osavallas

 

Toimetaja: MART VILLUP