Surma registreerimine

20.11.18

Surnud isiku surma saab registreerida Vinni Vallavalitsuses kabinet 201 (Tartu mnt 2 Pajusti alevik).

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta: 
  • Arstlik surmateatis
  • Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
  • Avaldaja isikut tõendav dokument 
  • Võimalusel surnu abielu tõendav dokument.
 
Kantseleispetsialist Kätlin Pugri
Kontakttelefon: 325 8665
 
  •  
Matusetoetus
Vinni vald maksab matusetoetust, mille suurus on 350 € 
Valla matusetoetust antakse kui surnud isiku elukoht oli rahvastikuregistris Vinni valla aadressiga.
 
Toimetaja: MART VILLUP