Surma registreerimine

7.02.17

Surnud isiku surma saab registreerida Vinni Vallavalitsuses kabinet 211 (Tartu mnt 2 Pajusti alevik).

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta: 
  • Arstlik surmateatis
  • Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
  • Avaldaja isikut tõendav dokument 
  • Võimalusel surnu abielu tõendav dokument.
 
Perekonnaseisuametnik Kaja Inno
Kontakttelefon: 325 8665
 
 
Matusetoetus
Vinni vald maksab matusetoetust, mille suurus on 200 € 
Valla matusetoetust antakse kui surnud isiku elukoht oli rahvastikuregistris Vinni valla aadressiga.
 
Toimetaja: MART VILLUP