Täiendav ravimite hüvitamise toetus

3.11.23

Täiendav ravimite hüvitamise toetust on Vinni valla eelarvest makstav toetus. Toetust makstakse vallavolikogu poolt kinnitatud määras ja isikutele, kelle elukoht on Vinni vald. Täiendavat ravimite hüvitamise toetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla volikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 555 euro kuus, siis hüvitatakse isikule käesoleva aasta kuludokumendi alusel ravimite maksumusest kuni 180 eurot. 

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 1179 - § 11712.

Viide otsustele

Viide otsustele

 

 

 

Toimetaja: MART VILLUP