Turvakoduteenus

2.10.23

Turvakoduteenus on ametiasutuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

Turvakoduteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes lähtuvalt ohust oma elule või tervisele või arengut piiravatest asjaoludest vajab väljaspool oma alalist elukohta ajutist turvalist keskkonda.

 

Turvakoduteenus tagatakse:

1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;

 2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 

Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

 

Turvakoduteenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid ametiasutus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata.

Turvakoduteenus on teenuse saajale tasuta.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§44-§48)

 


 

Toimetaja: MART VILLUP