« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

Energiakulude avaldust toetuse saamiseks saab esitada:    

Laekvere teeninduskeskuses, Salutaguse tee 2, Laekvere
Pajustis vallamajas, Tartu mnt 2, Pajusti
Ulvi teeninduskeskuses, Mõisa tee 7, Ulvi
Tudu teeninduskeskuses, Rakvere mnt 13, Tudu
Roela teeninduskeskuses, Järve tn 1, Roela
Viru-Jaagupi teeninduskeskuses, Kooli tee 7, Viru-Jaagupi

Taotlusi võib esitada e-posti teel:
Tiiu Ivanova tiiu@vinnivald.ee
Martin Kesamaa martin@vinnivald.ee
Silvi Sirelpuu silvi@vinnivald.ee

Energiakulude taotlemisel palume täita vormikohane taotlus ja lisada alljärgnevad dokumendid:

1.Energiakulude taotlusvorm
2.Eluruumi kasutamise õiguslik alus (omandiõigus, üürileping, kasutusleping);
3.Palgatõendid ja muid sissetulekuid tõendavad dokumendid;
Elektri, gaasi või kaugkütte eest makstud kuludokumendid (arved ja maksmist tõendavad pangaväljavõtted või kviitungid. Arved peavad sisaldama lõppsummat ja tarbitud energia kogust).

Informatsiooni energiakulude toetuse kohta saab telefonidel:
Tiiu Ivanova 5309 2488, tiiu@vinnivald.ee
Martin Kesamaa 525 7171, martin@vinnivald.ee
Silvi Sirelpuu 5745 0313, silvi@vinnivald.ee

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Energiakulude hüvitise kalkulaator
Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?

Rahandusministeeriumi teave energiakulude hüvitamise kohta