Erametsakonsulent Aadu Raudla vastuvõtuajad vallamajas

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12  käesoleva aasta esimesel poolaastal alljärgnevatel kuupäevadel: 

 9., 23.  jaanuar;  6., 20. veebruar; 6., 20. märts; 3., 17. aprill; 15., 29. mai; 12., 26. juuni.

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne).

 Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni 3 tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).

Tel. 5248963, e-post :  aadu.raudla@gmail.com

 Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.