AS Emajõe Veevärk annab teada

AS Emajõe Veevärk annab teada, et nii Vinni asula, kui Inju ja Vetiku küla ühisveevärgi joogivesi vastab Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Vett võib julgelt tarbida.

NB! Head kortermajade esindajad – palume käesolev info edastada kõigile majaelanikele!

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk