Noortevolikogu

Kokku kandideerib Vinni valla noortevolikogusse 19 avalduse esitanud kandidaati.
Hea meel on tõdeda, et noored on esindatud üle kogu valla.
Nimekirjadega saab tutvuda Vinni valla kodulehel
http//:www.vinnivald.ee/et/noortemajad  ja sealt saab saata ka
oma eelistuse elektrooniliselt 28.oktoobrist kuni 1.novembrini 2019.
Noortevolikogu valimised toimuvad 1. novembril:
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi aulas kell 9-11,
F.v.Wrangelli nimelises Roela Lasteaed-Põhikoolis 11.30.-12.30
ja Laekvere Rahvamaja noortetoas kell 13-15.
Kaasa tuleb võtta õpilaspilet või ID-kaart.
Hääletada saavad ainult Vinni valla noored, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Vinni vald. Ootame rohket osavõttu!
Valimistulemused selguvad 8. novembril.