Suletakse remondiks Vilgu-Vinni-Pajusti ristmik

Ajutise liikluskorralduse selgitused Vilgu-Vinni-Pajusti km 1,644 asuva
Vinni ristmiku ümberehitusele Vinni alevikus Vinni vallas Lääne-Virumaal.

Projektiga on ette nähtud ümber ehitada Vinnis asuv ristmik. Projekteeritud ristmik on
ohutum võrreldes olemasoleva olukorraga kuna juurdetulevad teed on projekteeritud risti
põhiteega, et oleks tagatud nähtavus mõlemas suunas. Lisaks projekteeritakse eraldi
tänavavalgustus.

Nimetatud riigitee lõigul on tihe asfaltbetoon kate, ehitatud 1963.a. Aasta keskmine
ööpäevane liiklussagedus 2017 aastal oli 998 a/ööpäevas, sh. raskeliiklus 2%.

Liikluskorralduse eest vastutab ja liikluskorraldusvahendeid käitleb: Warren Teed OÜ, Ardo
Rannu, tel 5680 4909