« Tagasi

Valmistu lapse ohutuks kooliteeks

Suvevaheaeg hakkab lõppema ning lapsevanemad ja lapsed valmistuvad taas kooliks. Lastel, kes alustavad oma kooliaastat, on ees ootamas esimesed sammud iseseisvuse poole. Kui varasemalt on osalenud laps liikluses koos täiskasvanuga, siis nüüd on kätte jõudnud aeg, mil lapsel tuleb koolitee ette võtta üksinda.

Vinni vallas alustab sellel aastal oma esimest kooliaastat 74 õpilast. Siinkohal tahakski panna lapsevanemate südamele käia algklassides õppiva lapsega enne kooli algust läbi teekond kodust kooli ning koolist koju. Vestelge lapsega teda tee peal varitsevatest võimalikest ohtudest liikluses, korrake üle liiklusreeglid ja -märgid ning käitumisreeglid avalikus kohas. Koolibussiga koolis käivatele lastele tuleks kindlasti selgitada bussipeatuses kehtivaid liiklusreegleid ning seda, kuidas bussis olles käituda. Kindlasti tuleb bussis kinnitada turvavööd!

Peatselt saabub ka pimedam aeg ning seejuures oleks paslik kinnitada laste riietele juba varakult odavaim elukindlustus – helkur. Helkuri kandmine on kohustuslik ka asulasisesel teel. Kui varasemalt on oldud seisukohal, et piisab ühest, paremale poole autotulede kõrgusele kinnitatud helkurist, siis tegelikkuses võiks olla nii laste- kui ka täiskasvanute riietel helkurid mõlemal pool. Sellega on tagatud teed ületava jalakäija märkamine autojuhtidele mõlemalt poolt.

Samuti tuleks meeles pidada, et asulavälisel teel tuleb jalakäijal liigelda alati tee vasakul teepeenral.

Liiklusreeglid on täitmiseks kõigile ning igaüks on eeskujuks meie väikestele liiklejatele.

Olgem siis heaks eeskujuks!

Ohutut kooliteed kõikidele koolijütsidele!

 

Kady Tiinas

Vinni valla noorsoopolitseinik