Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 09.08.2016 nr 13-6/550 otsus

20.03.17

 „Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine" alusel saab Vinni Vallavalitsus toetust LEADER meetme MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna projektile „Terviseedenduslik Vinni", viitenumbriga 619216590800.
Projekti tegevusteks on discgolfi pargi ehitamine, välilauatennise komplekti, tänavaspordivahendite ja pargiinventari ostmine ning paigaldamine abikõlbuliku maksumusega 13 006,68 eurot, millest toetuse osa on 10 000 eurot.

Toimetaja: MART VILLUP