Lasteaed Tõrutõnn kuulutab konkursi vabade ametikohtade täitmiseks:

20.07.21

lasteaiaõpetaja Pajustis1,0 ametikohta tööle asumine 9.augustist

lasteaiaõpetaja Ulvis 0,75 ametikohta tööle asumine 2.augustist

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile pajusti.lasteaed@vinnivald.ee 2.augustiks 2021.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle KESKKONNANÕUNIKU

14.06.21
Töö kirjeldus:
Keskkonnaalase tegevuse ja valla tehnovõrkude alast tegevuse (ühisveevärk ja kanalisatsioon) korraldamine. Väärtegude menetlemine.

Nõudmised kandidaadile:
- kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus;
-eesti keele valdamine kõrgtasemel
-arvutioskus
-valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
-koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
-algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine
-B -kategooria autojuhiluba
Kasuks tuleb erialane töökogemus.
 
Omalt poolt pakume:
-huvitavat ja vastutusrikast tööd
-erialaseid täiendkoolitusi
-häid ja kaasaegseid töötingimusi
-konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 01.juuliks 2021.  Kontakt: 5196 8444
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle TEEDENÕUNIKU

14.06.21
Töö kirjeldus:

Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste avalike infrastruktuuride ehituse, hoolduse ja remondi   korraldamine,  järelevalve ning kodanike sellealane nõustamine.
Vallale kuuluvate teede, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;

Valla ohutu liikluskorralduse tagamine (vajadusel koostöös Transpordiametiga), liikluskorraldus vahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, viidad ja tänavasildid jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine;

Valla sõidukipargi haldamine.
Ühistranspordiseadusest kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
- kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus;
-eesti keele valdamine kõrgtasemel
-arvutioskus
-valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
-koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
-algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine
-B-kategooria autojuhiluba
Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:
-huvitavat ja vastutusrikast tööd
-erialaseid täiendkoolitusi
-häid ja kaasaegseid töötingimusi
-konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi
„Hiiumaa" suuruse valla teedevõrgu haldamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  01.juuliks 2021.
Kontakt: 5196 8444
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

19.06.21

Lasteaed Tõrutõnn direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Lasteaed Tõrutõnn tegutsemiskohad on Pajusti alevikus ja Ulvi külas

Kandidaadile esitatavad nõuded:

vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

·       Motiveeritud avaldus

·       Visioon asutuse arendamiseks

·       elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

·       ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

·       konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Tööleasumise aeg 2.august 2021

Töölepingu pikkus: tähtajatu

Dokumendid palume esitada 12.juuliks 2021 Vinni Vallavalitsusele aadressil, Pajusti, Tartu mnt 2, 46603 või elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee.

Lisainfo 325 8655, haridusnõunik Margit Diits

Toimetaja: MART VILLUP

Lasteaed „Tõrutõnn” kuulutab välja konkursi

5.05.21
  • Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline leping Pajusti majas, tööle asumine 23.08.2021
  • Lasteaiaõpetaja 0,75 ametikohta, tähtajatu leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
  • Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
  • Muusikaõpetaja 0,25 ametikohta, tähtajatu leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021

 

Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 2.06.2021 e-post: pajusti.lasteaed@vinnivald.ee. Lisainfo telefonil 325 7373.

Toimetaja: MART VILLUP