Vajaduspõhine peretoetus

7.01.15

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1. juunist 2013. Toetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist 2013. 

Avaldusi vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks võetakse vastu teisipäeviti ja neljapäeviti.

 

Toimetaja: MART VILLUP