Näitan: 0 tulemust.

Vaba aja veetmise võimalused

7.02.19

Jalgsi liikumiseks:

Mõedaku terviserajad

RMK Seljamäe matkarada - (5,5 km) - asub Tudusoo maastikukaitsealal ja kulgeb ümber Punasoo lõunaosa. Õpperada tutvustab Seljamäge, palumännikut, siirdesood ja Põdraallikaid. Rajale jäävad puhkepaviljonid ja lõkkeplats. Osa rajast kulgeb laudteel.

RMK matkatee Penijõe – Aegviidu – Kauksi haru (614 km) pikem osa jääb Aegviidust itta. Lääne-Virumaal kulgeb rada piki kõrgeid ning kitsaid oose üle Neeruti mägede, jõudes läbi unustusehõlma vajunud sõjaväebaaside Tudu soostikesse. 

Roela looduse õpperada - (umbes 5 km) - Viib külastaja vallseljakule ning tutvustab ainulaadset sinilillemännikut, aga annab ka ülevaate mõisast ja piirkonnaga seotud legendidest. Matkaja leiab teavet infotahvlitelt. Kontakt MTÜ Roela Kodukant, tel 5130553

Venevere matkarada - 5 km pikkune Venevere matkarada on tähistatud lintidega ja olulisemates kohtades suunaviitadega. Rada kulgeb 1,5 km paralleelselt Avijõega. Näha saab kobraste elutegevuse jälgi. Rada on veidi metsik, seal on nii mõnigi puu maha jäetud, millest vaja üle astuda. Rada läbib mitmeid erinevaid  metsa kasvukohatüüpe.

RMK Uljaste matkarada - 3,8 km pikkune matkarada tutvustab matkalistele Uljaste järve, oosi, sood ja põlismetsa. Rada kulgeb enamjaolt mööda oosi ja on tähistatud. Uljaste oosil asub Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp (95,2m). Matkarada on tähistatud kollase värviga puudel.

Vinni-Pajusti maastikukaitsealal  -  Pajustipoolses tammikuosas on ajalooliselt väljakujunenud radadest rajatud 1 ja 2 km pikkused  terviserajad, mida talvisel ajal kasutatakse suusaradadena. Kantud SA Eesti Terviserajad andmebaasi.

Vinni-Pajusti tammiku terviserajad

Jalgrattamarsruudid:

Mõedaku – Mustjärve – Ulvi 

Mõedaku-Ulvi-Ojasaare- Viru-Kabala – Miila (25 km) 

Mõedaku-Kantküla-Mustjärve-Männikvälja-Põlula (27 km) 

Uljaste – Kotkamägi- Samma-Pada-Uljaste (29 km) 

Maastikusõidurajad:

Mõedaku ATV rada

Ralli:

Kehala ringKehala ringi pikkuseks on 1155 meetrit. Raja ehitamisel on silmas peetud FIA standardeid, mis võimaldaksid Kehalasse tuua ka rallikrossi MM- ja EM-etappe. Ringil kolm hüpet, millest ühel on mõõdetud ka 45-meetrine õhulend.

Golf

Ojasaare Golf

Discgolfirajad:
 
Kellavere discgolfirada 9 korvi, 27 par'i, 637 m.
 

Vinni-Pajusti discgolfi park  - algajasõbralik 9 korviga 841m pikkune discgolfi park. Rada kulgeb Vinni staadioni, gümnaasiumi ja perekodu vahelisel alal. Kettaid saab laenutada Vinni spordikompleksi andministraatorilt.  

Mõedaku puhkebaasi discgolfi park - 9 korviga disgolfi pargi esimesed kolm rada looklevad maalilistel muruväljadel, künklikul maa-alal. 4.-8. rada kulgevad u. 10 meetri laiusel metsateel, künklikul maa-alal. 9. rada kulgeb allamäge pikal mäesuusanõlval.

 

Kergliiklusteed
 
Tõrma-Pajusti-Kakumäe-Viru-Jaagupi - u. 12 km pikkune asfaltkattega kergliiklustee, mis on valgustatud Tõrmast kuni Pajusti aleviku lõpuni ja Viru-Jaagupis. Ühendatud Rakvere linna ja linna  ümbruse kergliikusteedega. 
 
Vinni-Mõdriku kergliiklustee -2,5 km, on ühenduses läbi tammiku sõites Piira - Viru-Jaagupi kergliiklusteega. 
 
Roela alevikku ja Saara küla ühendab paralleelselt Rakvere-Luige riigimaanteega 5 km pikkune asfaltkattega valgustatud kergliiklustee ning alevikusisene 600m tee koolini.
 
Laekvere alevikku ja Moora küla ühendav 2.4 km pikkune kergliiklustee. 
 
Tudu alevikku läbiv 600 m pikkune kergliiklustee.
 
Piira külas Rannapungerja maantee ääres asuv kergliiklustee Rakvere ringtee äärest kuni Mullikmäe bussipeatuseni.
 
 

 

 

 

 

Toimetaja: MART VILLUP