Avaliku ürituse korraldamine

25.04.22

Avalik üritus  on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, ralli, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.Avaliku ürituse korraldamisest peab  ürituse korraldaja esitama teate koos vajalike dokumentidega vallavalitsusele.
    
Kuidas toimida:
•    Tutvu Vinni Vallavolikogu 24.05.2018  määrusega nr 12  "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded";
•    Lae alla avaliku ürituse teate vorm

•    Täida teade vastavalt oma ürituse iseloomule. Vajadusel küsi nõu vallavalitsuse kodukandinõunikult, telefonil 325 8657, 5353 1638

•    Tulenevalt ürituse iseloomust tuleb lisada teatele vajalikud kooskõlastused;
•    Allkirjastatud teade saada vähemalt viis päeva enne ürituse toimumist Vinni  Vallavalitsusele vallavalitsus@vinnivald.ee või aadressil Tartu mnt 2, Pajusti.

Vt ka väljavõtteid seadustest, mis otseselt puudutavad antud korda

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

Päästeameti juhendi link

 

Toimetaja: MART VILLUP