Vinni vald järgib pärast eriolukorda edasi kehtivaid piiranguid ja leevendusi

10.08.20

Alates esmaspäevast, 18. maist leevendatakse Vinni vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorralduse piiranguid vastavalt Vabariigi Valitsuse leevenduste kavale.

Kodanike vastuvõtt vallamajas ja teenuskeskustes

Vallavalitsus alustab kodanike vastuvõtuga vallamajas ja teeninduskeskustes alates 19. maist 2020.

Palume eelnevalt end registreerida ametniku vastuvõtule. Kontaktandmed siin.

Palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel ning kasutada võimalikult palju digitaalset asjaajamist.

Vallavalitsusele edastavad paberdokumendid palume jätta vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti.

Vallamaja ja teeninduskeskuste ruumidesse tulles palume jälgida ohutusnõudeid: desinfitseerida käed, soovitavalt kanda maski või katta nina ja suu salliga, hoida kaaskodanike ja ametnikega distantsi ja ilma kokkuleppeta vallamaja ruumides mitte liikuda.

Haigena või haigustunnustega palume vastuvõtule / majja mitte tulla.

 

Valla hallatavad asutused

Üldhariduskoolid

18. maist toimub osaline kontaktõpe kõigis koolides. Kontaktõpet korraldatakse individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult ja järgides võimalusel 2+2 reeglit. Täpsemad tingimused kehtestab ja teavitab neist asjassepuutuvaid inimesi iga haridusasutus eraldi. Tingimuste kehtestamisel lähtub haridusasutuse juht haridus- ja teadusministeeriumi soovitusest „Õppetöö korraldamine siseruumides alates 15. maist COVID-19 perioodil".

Lasteaiad 

Vinni valla lasteaiad on avatud. Lasteaia direktor kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele. Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta, haigestunud laps saadetakse viivitamatult koju.

Huviringid

Lubatud on huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Jälgida tuleb 2 + 2 reeglit ja järgida hügieenireegleid.

Noortekeskused

Valla noortekeskused on alates 18.maist avatud. Ühes rühmas võib olla 10 noort. Noortekeskuste juhid kindlustavad kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja Terviseameti juhistele.

Raamatukogud

Valla raamatukogud avatakse tavapärase töögraafiku alusel, kuid teatud piirangutega. Raamatukogu juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest.

Kultuurimajad/klubid

Kultuurimajad ja klubid on suletud kuni uue hooaja alguseni. Kuni 30.maini on keelatud kõik avalikud üritused, sealhulgas kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid. Seni on lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost. Alates 01.juunist on lubatud avalikud üritused nii sise- kui ka välitingimustes, juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.. Avalike jaanitulesid 2020.aastal Vinni vallas ei toimu.

Hooldekodud ja päevakeskus

Hooldekodud jäävad külastajatele suletuks kuni 31. maini, edasistest tegevustes võetakse aluseks Terviseameti nõuded. Päevakeskus on avatud ning päevakeskuse juht kindlustab kõigi vajalike tingimuste täitmise vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ja vastutab COVID- 19 käitumisjuhistest kinni pidamise eest. Jätkub sooja toidu jagamine Vinni vallas, esialgu kuni õppeperioodi lõpuni.

Valla avalikud saunad

Vinni valla avalikud saunad on suletud kuni 01.06.2020.

Spordihooned

Spordihooned on avatud. Lubatud on alates 18.maist treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates. Jälgida tuleb 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust ja osalejate arvu kuni 10 inimest grupis. Alates 01.juunist on lubatud treeningud siseruumides, sealhulgas jõusaalides ja ujulates jälgides 2+2 nõuet ning siseruumides kuni 50% täituvust. Välistingimustes mitte rohkem kui 100 inimest. Vinni spordikompleksi ujula on avatud treeninguteks, peale treeninguid on lubatud kasutada sauna, mille temperatuur on vähemalt 70 kraadi. Aroomi- ja aurusaunad ei ole avatud.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Eriolukorra info

30.04.20

Soovitused spordi-ja liikumisürituste korraldamiseks õues alates 02. maist 2020.

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

Alates 30.märtsist toimub Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba raamatulaenutus.

Alates 30.03.2020 töötab Vinni valla raamatukogud piiratud tingimustes. Lugemissaalid ja avalikud internetipunktid on suletud ja külastajatel kohapeal viibimine keelatud.

Raamatute väljastamine ja tagastamine kohapeal toimub ainult eelneval kokkuleppel.

Raamatuid saab reserveerida lugejaportaalis URRAM (www.lugeja.ee), e-posti või telefoni teel

 • Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu telefon 32 57 160 , 
  e-post vinni.raamat@vinnivald.ee (kell 12-15)
 • Ulvi raamatukogu telefon 5 558 7468 või 329 3224  
  e-post ulvi.raamat@vinnivald.ee (kell 11 -15)
 • Laekvere Raamatukogu telefon 3295392 (kell 10 -15)
 • Muuga Raamatukogu telefon 3294475 (kell 10 -15)
 • Roela Rahvaraamatukogu telefon 329 7266 (kell 9.30-13.30)
 • Tudu Rahvaraamatukogu telefon 323 5645
 • Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu telefon 329 6102

Kojukande flaier

Koroonavalem 2+2

Eriolukorra täiendavad meetmed

Haridus- ja Teadusministeerium annab teada

Kriisi tõttu probleemidesse sattunud ettevõtjate abistamiseks on loodud uus lehekülg Eesti Ettevõtjate

Kriisiabikeskus (EEKRI)

 

Veterinaar- ja Toiduameti käitumisjuhised

 

Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Eesti koroonakaart

Terviseameti    soovitused  puhastamiseks    ja    desinfitseerimiseks koroonaviiruse    (COVID-19) nakkusohu korral

 

Soovitused koduses solatsioonis või karantiinis olevale inimesele

 

Работа департамента во время чрезвычайного положения

Päästeameti töökorraldus eriolukorras

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Koroonaviiruse haigus COVID-19

 

Valla kriisikomisjoni teated

Vinni vallas on perioodil 13.-27.märts suletud kõik koolid, klubid, raamatukogud ja noortekeskused.

Lasteaiad on avatud, kuid Terviseameti soovitusel palume võimalusel ka lasteaialapsed koju jätta.

Vald palub teavitada isikutest, kellel võib tekkida probleeme esmatarbekaupade ja ravimite soetamisel. Helistada telefonil 5343 3521.

Kriisikomisjoni kokkuvõte


 

Toimetaja: MART VILLUP