Eakate sünnipäevatoetus

29.09.23

Eakate sünnipäevatoetus on Vinni valla eelarvest eakatele sünnipäeva puhul makstav mitteperioodiline toetus. Sünnipäevatoetust makstakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas elavale 80- aastasele, 85-aastasele, 90-aastasele ja üle 90-aastasele eakale igal aastal tema sünnipäeva puhul. Toetust makstakse vallavolikogu poolt kinnitatud määras. 2023 aastal makstakse eakate sünnipäevatoetus: 1) 80-, 85- ja 90- kuni 99-aastaseks saamisel 50 eurot; 2)100-aastaseks ja vanemaks saamisel 100 eurot.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 83 - § 85.

Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Toimetaja: MART VILLUP