Kaasav eelarve 2022

1.03.22

2022.aasta kaasva eelarve hääletamisele minevad ideed on selgunud.

Vinni valla elanikel oli võimalik esitada kaasavasse eelarvesse ettepaneku/ideid 01.11.-31.12.2021.

Antud perioodi jooksul laekus kokku 3 ettepanekut:

  1. Roelasse skatepargi rajamine;
  2. Tudu keskväljaku kaasajastamine puidust elementidega;
  3. Sõpruse risti bussiootepaviljonide ja Aru tänavale kiirust piiravate märkide paigaldamine;

Kaasava eelarve menetlusega annab Vinni vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. 2022. aastal on selleks 25 000 tuhat eurot, mille osas saavad sõna ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

Seega saab kodukohast hooliv inimene, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale.

Kaasava eelarve objekt peaks olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlike kulutusi.

Kaasava eelarve komisjon vaatas läbikõik esitatud ettepanekud ning on teinud otsuse kolme pakutud idee hulgast hääletusele (sh. e-hääletusele) konkureerima esitada kaks ettepanekut:

  1. Roelasse skatepargi rajamine;
  2. Tudu keskväljaku kaasajastamine puidust elementidega;

Hääletamine toimub perioodil 01.-28.veebruar 2022. aastal. Hääletada saab isik kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil Vinni vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Hääle saab anda nii elektrooniliselt kui ka kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad vallamajas ja valla raamatukogudes.

 

Toimetaja: MART VILLUP