Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori otsus 12.09.2017 nr 13-6/1065

11.10.17

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine" alusel saab Vinni Vallavalitsus toetust LEADER meetme MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna projektile „Esimestest triibulistest kirjandusauhuinnani", viitenumbriga 619217592958.

Projekti tegevusteks on E.Vilde kirjandusauhinnaga seotud materjalide läbitöötamine, süstematiseerimine, digitaliseerimine ja tutvustamine, temaatiliste õpitubade ja ajavahemikul 2018-2020 kirjandusauhinna kätteandmise kolme ürituse korraldamine.

Toimetaja: MART VILLUP