Aadresside muutmine

22.01.18

Vabariigi Valitsus on sätestanud  aadressiandmetele ühtsed nõuded ja teinud valdadele-linnadele kohustuseks  viia aadressid vastavusse esitatud nõuetega.   Üldise aadressikorralduse käigus saavad ka paljud  Vinni valla alevikes ja  suuremates külades paiknevad katastriüksused ja  hooned uued aadressid.

Uutest aadressidest teadaandmise kohustus jaguneb majaomanike ja vallavalitsuse vahel nii, et Vinni Vallavalitsus annab uued aadressid teada riiklikele andmekogudele (sealhulgas ka rahvastikuregistrile),  mille põhjal viiakse automaatselt muudatused sisse kõigis riiklikes registrites (näit. äriregister,  maksuamet,kinnistusamet, haigekassa jne). Valla kaudu lähevad uued aadressid veel Eesti Energiale, Eesti Postile, Eesti Politseile, Ragn-Sells'ile Päästeametile, samuti kaardimaterjaliga tegelevatele asutustele -Maa-ametile, maakatastrile.  Ehitisregistrisse teeb muudatused vallavalitsus. Seega ei ole uue aadressi saanud majade omanikel-elanikel vajadust  ülalloetletud  ametkondi  muudatustest eraldi informeerida. Ajalehtede –kirjade tõrgeteta kohalejõudmise tagamiseks oleme postiljonide jaoks ette valmistanud uute aadressiandmetega kaardid ja vastavad nimekirjad. Momendil kehtivad ajalehtede-ajakirjade tellimused vormistab uutele aadressidele ümber Eesti Post. Kui siiski tekib väljaannete kättesaamisel tõrkeid, helistage Rakvere kojukandekeskusesse tel 3255005 või  Eesti Posti kojukandekeskusesse tel 74406455. Uute tellimuste juures ärge unustage juba uut aadressi märkida!
Majaomanike või elanike kohustuseks jääb  teavitada muutunud aadressist eelkõige oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid – EMT, Elisa, Tele-2 jne –,  panku, kindlustus- ja liisingufirmasud, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne), aga ka oma kirjasõpru.
Uutele tänavatele nimesiltide ja viitade paigaldamise korraldab vallavalitsus. Selle tööga on kavas valmis saada maikuu jooksul.
 
Kuna üleriigilise ühtse aadressiandmete süsteemi (ADS) kehtestamine on ellu kutsutud eelkõige meie endi huvides selleks, et tagada adressiobjektide  hõlpsasti leitavus nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes, ootame kõigi Teie mõistvat suhtumist toimuvasse ja agarat kaasalöömist selleks, et ettevõtmine õnnestuks!
 
 
Toimetaja: MART VILLUP