Matusetoetus

27.06.24

Matusetoetus on riigieelarve toetusfondist ja Vinni valla eelarvest matuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks makstav ühekordne toetus. Matusetoetust makstakse ühe isiku matuse kohta ühele füüsilisest isikust matusekorraldajale. Matusetoetust makstakse matuse korraldajale isiku surma korral, kelle viimane elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Vinni vald. Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes kulu teinud isikutest taotleb matusetoetust. Matusetoetust makstakse vallavolikogu poolt kinnitatud määras. 2024 aastal on matusetoetuse suurus Vinni vallas 375 eurot.

Avaldus matusetoetuse saamiseks / e-avaldus

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 86 - § 89.

Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Toimetaja: MART VILLUP