Palgajuhend

14.11.22

Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend.

Toimetaja: MART VILLUP

Vallavalitsuse liikmete palgaandmed

23.03.21
20072008200920102011
Toimetaja: SIGNE RUMMO

Vallavalitsuse majanduslike huvide deklaratsioonid

23.03.21

Alates 2014. aastast toimub huvide deklaratsiooni andmete esitamine ja avalikustamine elektrooniliselt läbi "Huvide deklaratsioonide registri". Andmete esitamise kohustus, regulaarsus ja juurdepääs andmetele on reguleeritud Huvide deklaratsioonide registri põhimääruses. Registrile juurdepääs toimub  Maksu- ja Tolliameti  e-teenuse keskkonna "e-maksuamet/e-toll" (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

Deklaratsiooniga tutvumisel registreeritakse registris ka vaataja andmed (deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev).

20092010201120122013

Toimetaja: SIGNE RUMMO

Volikogu liikmete palgaandmed

23.03.21
2005, 2006, 20072008200920102011
Toimetaja: SIGNE RUMMO

Volikogu majanduslike huvide deklaratsioonid

23.03.21
20092010, 201120122013
Toimetaja: SIGNE RUMMO

Ametnike palgaandmed

23.03.21

2004200520062007200820092010201120122013/2014, 2015

Palgapoliitika

Toimetaja: SIGNE RUMMO