6.10.20

Lõppes projekt: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Vinni vallas 2019 aastal

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0173

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2019-01.09.2020

Projekti kogumaksumus: 22704,00 eurot, millest omafinantseering 3912,20 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames kohendati viie erivajadusega isiku eluruum nende vajadustele vastavaks. Projekt oli vajalik tagamaks erivajadusega isikutele paremad elamistingimused

Toetuse saaja: Vinni Vallavalitsus

Toimetaja: MART VILLUP

Puudega inimeste eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

14.02.20

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avatud taotlusvooru puudega inimeste eluruumi kohandamise taotluste esitamiseks.Taotluste esitamise tähtaeg 01. märtsist - 30. märts 2020.

Käesoleva korra alusel hüvitatakse eluruumi kohandamist puudega isiku:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

Taotlused esitada Vinni Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru Maakond 46603 või e-postile: vallavalitsus@vinnivald.ee

Täpsem info sotsiaalteenistusest telefonidel 525 7171 Martin Kesamaa, 5343 3521 Mirjam Selli, 5309 2488 Tiiu Ivanova, 5745 0313 Silvi Sirelpuu ja Gaidi Kasu 5399 4071.

Määrusega võib tutvuda Riigiteatajast

Toimetaja: MART VILLUP

Projekt: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Vinni vallas 2019 aastal

14.02.20

Projekti pealkiri: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Vinni vallas 2019 aastal

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0173

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2019-01.09.2020

Projekti kogumaksumus: 22418 ,00 eurot, millest omafinantseering 3362,70 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames toetatakse viie erivajadusega isiku eluruumi kohendamist nende vajadustele vastavaks. Projekt on vajalik tagamaks erivajadusega isikutele paremad elamistingimused

Toetuse saaja: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk ja tulemus: Viie erivajadusega isiku eluase on kohandatud ja neile on tagatud nende erivajadusele vastavad elamistingimused

Toimetaja: MART VILLUP

Projekt: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

14.02.20

Projekti pealkiri: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018-31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

  • Projekti eesmärgiks on erivajastustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvalitseetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Isikliku abistaja teenus
  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald

Toimetaja: MART VILLUP

Kodud tuleohutuks projekt „500 kodu korda“

18.07.19


Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700-800 kodu aastas. Vabariigi valitsus eraldas 1,5 miljonit eurot toimetulekuraskustes kodude kordategemiseks. Tulekahjude sagedasteks tekkepõhjusteks päästeameti statistika kohaselt on mittekorras olevad ja ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid. Päästeamet algatas projekti „500 kodu korda", mille eesmärgiks on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada. Projekti läbiviimise periood on märts 2018 – september 2019.
Käesoleva projekti sihtrühmaks on lastega pered - eelkõige lasterikkad, puuetega inimesed ja eakad, eelkõige üksi elavad eakad inimesed.

Projekti raames teostatavad tegevused on järgmised:
•küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
•kütteseadme paigaldamine;
•korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine,
•elektrisüsteemide uuendamine,
•korstnapühkimise teenus;
•suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti ja tuleteki soetamine.

Info telefonidel 325 8663 või 5343 3521, sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli

Toimetaja: MART VILLUP