Istungite protokollid ja õigusaktid

13.05.21

Vinni Vallavolikogu  istungite protokollid  on leitavad  dokumendiregistrist.

Vinni Vallavolikogu  määrused ja otsused on  on leitavad  dokumendiregistrist    ja määrused  ka    e-Riigi Teatajast.

Toimetaja: MART VILLUP