Sotsiaaltransporditeenus

8.01.24

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada erivajadusega isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada erivajadusega isikul, kes erivajadusest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks tuleb isikul esitada sotsiaalteenistuse ametnikule vähemalt kolm tööpäeva enne teenuse vajadust suuline või kirjalik taotlus.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse saaja omaosalustasu. Omaosalustasu sotsiaaltransporditeenuse hinnast kehtestab vallavalitsus korraldusega. Omaosalustasu maksmisest on vabastatud maksevõime hindamise tulemusel madala sissetulekuga isikud.

 

Sotsiaaltranspordi omaosaluse kehtestamine (Vinni Vallavalitsuse 20.12.2023 korraldusega nr 381)

Teenus

Hind

 

Sotsiaaltransporditeenus

 

0,40€/km

 

Sotsiaaltransporti saab tellida:
Mirjam Selli  5343 3521
Tiiu Ivanova  5309 2488
Silvi Sirelpuu 5745 0313
Robin Reest 525 7171

Gaidi Kasu 5399 4071

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§49-§53)

 

Toimetaja: MART VILLUP