Rahvastikuregistri väljavõte

7.03.24
Vallavalitsus ei väljasta alates 1. jaanuarist 2023 enam rahvastikuregistri väljavõtteid, kus on lisaks elukoha andmetele ka andmed abikaasa, laste, endiste elukohtade, eestkoste jm kohta. Neid väljavõtteid saab taotleda ükskõik millisest maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest (Lääne-Virumaal on selleks Rakvere Linnavalitsus, Rakvere, Lai 20). Igal täisealisel isikul on õigus saada kinnitatud väljavõtet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta. Välisriiki esitamiseks on väljavõtet võimalik saada ka inglise keeles.
Väljavõtte eest tuleb tasuda riigilõiv. Esitades taotlust elektroonilise infosüsteemi kaudu, toimub riigilõivu tasumine infosüsteemis.
Taotluse saab esitada veebis: https://www.rahvastikuregister.ee või kohapeal (kaasas isikut tõendav dokument).
 
Dokumendi saab kätte:
isiklikult kohale tulles (kaasa isikut tõendav dokument)
posti teel
e-posti teel krüpteeritult (digiallkirjastatud dokument) NB! Palun veenduge eelnevalt, et saate digitaalset dokumenti ka kasutada, sest sellise väljavõtte pdf-formaadis faili väljatrükil puudub ametniku allkiri ja pitser.
 
Vallavalitsus väljastab ainult väljavõtet elukoha kohta.
 

 

Toimetaja: MART VILLUP