Toetus sõidukulude katmiseks

3.11.23

  Sõidutoetus on Vinni valla eelarvest makstav toetus. Sõidutoetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla volikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 305 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 100 % sõidukulude maksumusest. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta alla 395 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 50 % sõidukulude maksumusest. Sõidutoetust makstakse arsti vastuvõtule sõiduks registreeritud vastuvõtuaja esitamisel ning kooli ja koju sõiduks bussipiletite esitamisel, kui õpilasele või üliõpilasele ei laiene riiklik sõidukompensatsiooni.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 106 - § 109.

Madala sissetuleku piir

Toimetaja: MART VILLUP