Vinni valla tunnustusavaldused

14.10.19

Vinni vald avaldab tunnustust Vinni valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega.

 

VINNI VALLA AUKODANIK

Vinni valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena.  Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks on õigus esitada nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel. Aukodaniku nimetuse kandidaate võib esitada igal ajal.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku austamise tseremoonia korraldab vallavalitsus.


Vinni valla aukodanikud:

28.10.1998  – Madis Oviir
20.09.2000  – Edgar Savisaar
20.09.2000 – Raimo Manneri

29.05.2012 - Kaido Höövelson (end. Laekvere valla aukodanik)

22.02.2017 – Jüri Allikalt

22.02.2017 – Toomas Väinaste

26.09.2017 - Aarne Laas (end. Laekvere valla aukodanik)


VINNI TEENETEMÄRK

 

Teenetemärk on Vinni valla aumärk austuse ja tunnustuse avaldamiseks.
Teenetemärk antakse  inimesele, kelle  aastatepikkune töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud Vinni valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust vallale.
Taotluse Teenetemärgi andmiseks võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Teenetemärgi kandidaate võib esitada igal ajal.
Teenetemärgi andmise otsustab Vinni Vallavalitsus. Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatutele pidulikult üle vallavanem. Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga või valla aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal. Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.

Teenetemärgi saanud:

28.10.2015 – Jüri Vanajuur
28.10.2015 – Vaike Kingsepp
28.10.2015 – Reet Alavere
17.02.2016 – Riho Rannikmaa
17.02.2016 – Riho Mäe
17.02.2016 – Indrek Klammer
17.02.2016 – Maret Tralla
17.02.2016 – Kärt Põllu
17.02.2016 – Aili Taal
17.02.2016 – Meelis Maine

22.02.2017 – August Kondoja

22.02.2017 – Endel Molotok

22.02.2017 – Elvi Karu

22.02.2017 – Ilme Post

22.02.2017 – Eugen Õis

22.02.2017 – Leeni Janno

22.02.2017 – Inna Arula

22.02.2017 – Mirjam Selli

22.02.2017 – Vaive Kors 

01.11.2018  Maire Eigi

 

 

ALGATUS 100 NIMELIST PINKI

Vinni vallavanem Rauno Võrno kutsus Laekveres 1. novembril 2018 peetud valla aastapäeval vallarahvast üles märkama inimesi meie ümber, et paigaldada lähiaastail avalikku ruumi tublidele inimestele sada nimelist pinki. Üleskutse on leindud elavat vastukaja.

Pingi saanute nimekiri:

1. Maie Kongi – Pajusti lasteaia endine kauaaegne juhataja. Pink järjekorranumbriga 1 asub Pajusti alevikus kergliiklustee ääres ning avati 26.8.2019.

2. August Kondoja - kodulootalletaja, Memento tööpataljonlaste ühingu asutaja ja eestvedaja. Pink järjekorranumbriga 2 asub Vinni alevikus Mõdrikule   suunduva kergliiklustee ääres ning avati 29.8.2019.

3.Kätlin Pugri - eduka idee - koerte jalutusväljaku rajamise esitaja valla kaasavasse eelarvesse. Pink järjekorranumbriga 3 asub Vinni alevikus koerte jalutusväljakul ning avati 4.9.2019.

4.Meelis Maine, 5. Kaili Kõrgesaar, 6.Milvi Tubli, 7.Leeni Janno - Kadila elu edendajad. Ringpink järjekorranumbriga 4 asub Kadila seltsimaja ees. Avati 8.9.2019.

8.Aado Tõevere - Miila külaelu edendaja. Pink järjekorranumbriga 5 asub Miila külas, avati 9.9.2019.

9.Velllo Taremaa – endine kauaaegne Viru-Jaagupi kooli direktor. Pink järjekorranumbriga 6 asub Viru-Jaagupi alevikus kooli ja kaupluse vahelisel alal kergliiklustee ääres. Pink avati 10.9.2019.

10. Lembit Inno – endine kauaaegne Viru-Jaagupi ja Vinni külanõukogu esimees. Pink järjekorranumbriga 7 asub Viru-Jaagupi alevikus korrusmajade  ees kergliiklustee ääres. Pink avati 10.9.2019.

11. Tiit Trantsok - kauaaegne Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, treener, juhendaja. Pink järjekorranumbriga 8 asub Vinni alevikus Vinni-Pajsuti Gümnaasiumi ees. Avati 12.9.2019.

12. Ilma Lausvee - Muuga maanaiste seltsi eestvedaja, Muuga külaelu edendaja. Pink järjekorranumbriga 9 asub Muuga spordihoone ees. Pink avati 19.9.2019.

13. Rein Sinitamm – esimene end. Rägavere vallavanem aastatel 1992-1996. Pink järjekorranumbriga 10 asub Ulvi külas. Pink avati 1.10.2019.

14. Ülo Mustasaar - kauaaegne Laekvere kooli direktor 1953-1987. Pink järjekorranumbriga 11 asub Laekvere alevikus koolimaja ees. Pink avati 4.10.2019.

15. Reet Rannakivi – endine kauaaegne Vinni lasteaaia juhataja ja töötaja 1965-2011. Pink järjekorranumbriga 12 asub Vinni alevikus Vinni lasteaia õuealal. Avati 11.10.2019.

Toimetaja: HILJE PAKKANEN