Vinni valla tunnustusavaldused

29.10.21

Vinni vald avaldab tunnustust Vinni valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega.

 

VINNI VALLA AUKODANIK

Vinni valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena.  Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks on õigus esitada nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel. Aukodaniku nimetuse kandidaate võib esitada igal ajal.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku austamise tseremoonia korraldab vallavalitsus.


Vinni valla aukodanikud:

28.10.1998  – Madis Oviir
20.09.2000  – Edgar Savisaar
20.09.2000 – Raimo Manneri
29.05.2012 - Kaido Höövelson (end. Laekvere valla aukodanik)
22.02.2017 – Jüri Allikalt
22.02.2017 – Toomas Väinaste
26.09.2017 - Aarne Laas (end. Laekvere valla aukodanik)


VINNI TEENETEMÄRK

Teenetemärk on Vinni valla aumärk austuse ja tunnustuse avaldamiseks.

Teenetemärk antakse  inimesele, kelle  aastatepikkune töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud Vinni valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust vallale.

Taotluse Teenetemärgi andmiseks võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Teenetemärgi kandidaate võib esitada igal ajal.
Teenetemärgi andmise otsustab Vinni Vallavalitsus. Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatutele pidulikult üle vallavanem. Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga või valla aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal. Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.

Teenetemärgi saanud:

28.10.2015 – Jüri Vanajuur
28.10.2015 – Vaike Kingsepp
28.10.2015 – Reet Alavere
17.02.2016 – Riho Rannikmaa
17.02.2016 – Riho Mäe
17.02.2016 – Indrek Klammer
17.02.2016 – Maret Tralla
17.02.2016 – Kärt Põllu
17.02.2016 – Aili Taal
17.02.2016 – Meelis Maine
22.02.2017 – August Kondoja
22.02.2017 – Endel Molotok
22.02.2017 – Elvi Karu
22.02.2017 – Ilme Post
22.02.2017 – Eugen Õis
22.02.2017 – Leeni Janno
22.02.2017 – Inna Arula
22.02.2017 – Mirjam Selli
22.02.2017 – Vaive Kors
01.11.2018 – Maire Eigi
01.11.2019 - Helle Noorväli
18.05.2020 - Ilmar Järg

 

ALGATUS 100 NIMELIST PINKI

Vinni vallavanem Rauno Võrno kutsus Laekveres 1. novembril 2018 peetud valla aastapäeval vallarahvast üles märkama inimesi meie ümber, et paigaldada lähiaastail avalikku ruumi tublidele inimestele sada nimelist pinki. Üleskutse on leidnud elavat vastukaja.

 

Pingi saanute nimekiri:

Pinkide kaart

1. Maie Kongi – Pajusti lasteaia endine kauaaegne juhataja. Pink järjekorranumbriga 1 asub Pajusti alevikus kergliiklustee ääres ning avati 26.8.2019.

2. August Kondoja - kodulootalletaja, Memento tööpataljonlaste ühingu asutaja ja eestvedaja. Pink järjekorranumbriga 2 asub Vinni alevikus Mõdrikule  suunduva kergliiklustee ääres ning avati 29.8.2019.

3.Kätlin Pugri - eduka idee - koerte jalutusväljaku rajamise esitaja valla kaasavasse eelarvesse. Pink järjekorranumbriga 3 asub Vinni alevikus koerte jalutusväljakul ning avati 4.9.2019.

4.Meelis Maine, 5. Kaili Kõrgesaar, 6.Milvi Tubli, 7.Leeni Janno - Kadila elu edendajad. Ringpink järjekorranumbriga 4 asub Kadila seltsimaja ees. Avati 8.9.2019.

8.Aado Tõevere - Miila külaelu edendaja. Pink järjekorranumbriga 5 asub Miila külas, avati 9.9.2019.

9.Vello Taremaa – endine kauaaegne Viru-Jaagupi kooli direktor. Pink järjekorranumbriga 6 asub Viru-Jaagupi alevikus kooli ja kaupluse vahelisel alal kergliiklustee ääres. Pink avati 10.9.2019.

10. Lembit Inno – endine kauaaegne Viru-Jaagupi ja Vinni külanõukogu esimees. Pink järjekorranumbriga 7 asub Viru-Jaagupi alevikus korrusmajade ees kergliiklustee ääres. Pink avati 10.9.2019.

11. Tiit Transtok - kauaaegne Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, treener, juhendaja. Pink järjekorranumbriga 8 asub Vinni alevikus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ees. Avati 12.9.2019.

12. Ilma Lausvee - Muuga Maanaiste Seltsi eestvedaja, Muuga külaelu edendaja. Pink järjekorranumbriga 9 asub Muuga spordihoone ees. Pink avati 19.9.2019.

13. Rein Sinitamm – esimene end. Rägavere vallavanem aastatel 1992-1996. Pink järjekorranumbriga 10 asub Ulvi külas. Pink avati 1.10.2019.

14. Ülo Mustasaar - kauaaegne Laekvere kooli direktor 1953-1987. Pink järjekorranumbriga 11 asub Laekvere alevikus koolimaja ees. Pink avati 4.10.2019.

15. Reet Rannakivi – endine kauaaegne Vinni lasteaia juhataja ja töötaja 1965-2011. Pink järjekorranumbriga 12 asub Vinni alevikus Vinni lasteaia õuealal. Avati 11.10.2019.

16. Neeme Altpere - endine põline Venevere elanik, kes Laekvere valla algusaastatel oli abivallavanem ja reformikomisjoni esimees, 1993.a asutas OÜ Venevere Farm, mis andis tööd piirkonna inimestele. Neeme Altpere toetas igati kohalikku külaelu. Pink järjekorranumbriga 13 asub Venevere külas vana silla lähedal Näki kuju juures. Avati 12.10.2019.

17. Aarne Laas - kauaaegne ja ka ainus endise Laekvere vallavanem aastatel 1992-2017, praegu Vinni vallavolikogu liige. Pink järjekorranumbriga 14 asub Laekvere alevikus Laekvere raamatukogu ees. Avati 18.10.2019.

18. Epp Mäe - Tudust sirgunud maailmatasemel naismaadleja. Pink järjekorranumbriga 15 asub Tudu alevikus kergliiklustee ääres bussipeatuses. Avati 30.10.2019.

19. Neeme Mikenberg - teenekas Viru-Jaagupi teemeister, kes teede ehituse ja korrasoleku eest hoolt kandnud pool sajandit. Pink järjekorranumbriga 16 asub Viru-Jaagupi alevikus kergliiklustee ääres. Avati 31.10.2019.

20. Reet Alavere  - endine kauaaegne Roela rahvamaja juhataja, Roela kultuurivedur. Pink järjekorranumbriga 17 asub Roela alevikus Roela rahvamaja ees. Avati 5.11.2019.

21. Ilme Post - kirjandussõber, kauaaegne E.Vilde nim. kirjandusauhinna zürii liige. Pink järjekorranumbriga 18 asub Pajustis laureaatide tammikus lasteaia poolses osas. Avati 26.11.2019.

22. Kalju Tõnurist - endine Laekvere sovhoosi direktor ja Laekvere piirkonna edendaja, 23. Leili Kaldavee - pikaajaline raamatupidaja Laekvere mail. Ühine pink järjekorranumbriga 19 asub Laekveres teenusmaja (end. vallamaja) ees. Pink avati 13.12.2019.

24. Tiiu Pärnik - endisele (veteran)sportlasele. Pink järjekorranumbriga 20 asub Tudus rahvamaja kõrval oleva pargi servas. Avati 25.12.2019.

  

Toimetaja: MART VILLUP