Vinni valla tunnustusavaldused

15.11.18

Vinni vald avaldab tunnustust Vinni valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega.

Vinni valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena.  Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamiseks on õigus esitada nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel. Aukodaniku nimetuse kandidaate võib esitada igal ajal.

Aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku austamise tseremoonia korraldab vallavalitsus.


Vinni valla aukodanikud:

28.10.1998  – Madis Oviir
20.09.2000  – Edgar Savisaar
20.09.2000 – Raimo Manneri

29.05.2012 - Kaido Höövelson (end. Laekvere valla aukodanik)

22.02.2017 – Jüri Allikalt

22.02.2017 – Toomas Väinaste

26.09.2017 - Aarne Laas (end. Laekvere valla aukodanik)


Teenetemärk on Vinni valla aumärk austuse ja tunnustuse avaldamiseks.
Teenetemärk antakse  inimesele, kelle  aastatepikkune töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud Vinni valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust vallale.
Taotluse Teenetemärgi andmiseks võivad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Teenetemärgi kandidaate võib esitada igal ajal.
Teenetemärgi andmise otsustab Vinni Vallavalitsus. Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatutele pidulikult üle vallavanem. Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga või valla aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal. Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.

Teenetemärk:

28.10.2015 – Jüri Vanajuur
28.10.2015 – Vaike Kingsepp
28.10.2015 – Reet Alavere
17.02.2016 – Riho Rannikmaa
17.02.2016 – Riho Mäe
17.02.2016 – Indrek Klammer
17.02.2016 – Maret Tralla
17.02.2016 – Kärt Põllu
17.02.2016 – Aili Taal
17.02.2016 – Meelis Maine

22.02.2017 – August Kondoja

22.02.2017 – Endel Molotok

22.02.2017 – Elvi Karu

22.02.2017 – Ilme Post

22.02.2017 – Eugen Õis

22.02.2017 – Leeni Janno

22.02.2017 – Inna Arula

22.02.2017 – Mirjam Selli

22.02.2017 – Vaive Kors 

01.11.2018  Maire Eigi

Toimetaja: HILJE PAKKANEN