Seoses suuremahuliste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Vinnis, Pajustis, Kakumäel ja Viru-Jaagupis võib esineda ajutisi avariilisi veekatkestusi.

14.04.21

Vabandame ette tekkivate ebamugavuste pärast ja palume mõistavat suhtumist!

Avariide likvideerimisel tegutsetakse operatiivselt, küll aga võivad vanade rajatiste seisukorrad siiski põhjustada tööde venimist. Ehitustöid piirkonnas teostab AS Viimsi Keevitus ja ehitustöödega seotud küsimustega võib kontakteeruda otse projektijuhiga Filipp Tšumbarov tel 5322 6169. Veekatkestuste osas võib pöörduda otse AS Emajõe Veevärk avariitelefonile on 515 5077.

Planeeritud veekatkestustest teavitatakse elanike aegsasti ette ja info on leitav ka AS Emajõe Veevärk kodulehel www.evv.ee

Veekatkestuste järgselt võib esineda kõikumisi veekvaliteedis.

Juhime tähelepanu, et oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada. Ka peale veekatkestust võib olla vajalik lasta kraanist veel voolata, et puhastada kinnistusisene torustik ja filtrid sinna kogunenud võimalikest setetest
Toimetaja: MART VILLUP

Veeteenuse hinnakirja muutus AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas

21.12.21

Vastavalt Konkurentsiameti 10.12.2021 tehtud otsusele nr 9-3/2021-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.02.2022 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

1) Vesi: 1,331 €/m3 käibemaksuta; 1,597 €/m3 koos käibemaksuga

2) Kanalisatsiooniteenus: 1,938€/m3 käibemaksuta; 2,326 €/m3 koos käibemaksuga

3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,664 €/m3 käibemaksuta; 3,197 €/m3 koos käibemaksuga

Toimetaja: MART VILLUP

Vee-ettevõtjad Vinni vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni aladel

7.03.23
AS Emajõe Veevärk (va  Mõdriku küla)

Kontakt: www.evv.ee; e-post: evv@evv.ee; telefon 731 1840

 

Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut (end Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) Mõdriku külas.

Kontakt: mati.noorvali@tktk.ee; telefon: 329 5950; 5340 9403

 

Purgijaid

SEVRIK OÜ

Tel 517 6299

e-post heiki.kirves@mail.ee

 

FEKA-EKSPRESS OÜ

Tel 5194 4298

e-post info@fekaekspress.ee

 

LUNARI OÜ

Tel 513 7633

e-post lunarioy@gmail.com

 

 

Toimetaja: MART VILLUP