Seoses suuremahuliste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödega Vinnis, Pajustis, Kakumäel ja Viru-Jaagupis võib esineda ajutisi avariilisi veekatkestusi.

14.04.21

Vabandame ette tekkivate ebamugavuste pärast ja palume mõistavat suhtumist!

Avariide likvideerimisel tegutsetakse operatiivselt, küll aga võivad vanade rajatiste seisukorrad siiski põhjustada tööde venimist. Ehitustöid piirkonnas teostab AS Viimsi Keevitus ja ehitustöödega seotud küsimustega võib kontakteeruda otse projektijuhiga Filipp Tšumbarov tel 5322 6169. Veekatkestuste osas võib pöörduda otse AS Emajõe Veevärk avariitelefonile on 515 5077.

Planeeritud veekatkestustest teavitatakse elanike aegsasti ette ja info on leitav ka AS Emajõe Veevärk kodulehel www.evv.ee

Veekatkestuste järgselt võib esineda kõikumisi veekvaliteedis.

Juhime tähelepanu, et oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada. Ka peale veekatkestust võib olla vajalik lasta kraanist veel voolata, et puhastada kinnistusisene torustik ja filtrid sinna kogunenud võimalikest setetest
Toimetaja: MART VILLUP

Veeteenuse hinnakirja muutus AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas

27.11.20

Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020 tehtud otsusele nr 9-3/ 2020-012 kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.01.2021 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

Elva (välja arvatud Elva linn), Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Räpina, Tartu ja Vinni valla tarbijatele:

1) Vesi: 1,229 €/m3 käibemaksuta; 1,475 €/m3 koos käibemaksuga

2) Kanalisatsiooniteenus: 1,780 €/m3 käibemaksuta; 2,136 €/m3 koos käibemaksuga

3) Kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp: 2,194 €/m3 käibemaksuta; 2,633 €/m3 koos käibemaksuga

Toimetaja: MART VILLUP

Vee-ettevõtjad Vinni vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni aladel

28.02.20
AS Emajõe Veevärk (va Piira küla, Mäetaguse küla, Mõdriku küla)

Kontakt: www.evv.ee; e-post: evv@evv.ee; telefon 7311840

 

AS Rakvere Vesi- Piira külas ja Mäetaguse külas

Kontakt: www.rakverevesi.ee; e-post: info@rakverevesi.ee; telefon 32 233 17

 

Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut (end Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) Mõdriku külas.

Kontakt: mati.noorvali@tktk.ee; telefon: 3295950; 53409403

 

Purgijaid

SEVRIK OÜ

Tel (+372) 517 6299

E-post heiki.kirves@mail.ee

 

FEKA-EKSPRESS OÜ

Tel (+372) 5194 4298

E-post info@fekaekspress.ee

 

KVR Teenused OÜ

Tel (+372) 5137633

E-post kvr.teenused.oy@eesti.ee

 

Toimetaja: MART VILLUP