« Tagasi

Peagi avaneb investeeringute toetamise meede majandustegevuse mitmekesistamiseks

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas" taotlusvoor.

Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel.

Selleks, et info mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, oleme kavandanud rea infopäevi erinevates maakondades. Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad tutvustavad infopäevadell toetusmeetme eesmärke ja võimalusi. Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada ja milliste tingimustega tuleb arvestada. Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad. Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.

Infopäevale on oodatud osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Allpool leiate infopäevade toimumise kohad ja ajad.

Oleme tänulikud, kui saate aidata kaasa oma piirkonna mikroettevõtete teavitamisele toimuvatest infopäevadest.

Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad 2019:

15.08.  Tartus, Jalaka 48 Tartumaa Põllumeeste Liidu ruumides algusega 10.00. Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA. Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra

21.08.  Pärnus, Akadeemia 2 Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides algusega 13.00. Korraldab Pärnumaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium. Pärnumaa Arenduskeskuse kontaktisik on Svea Uusen

22.08.    Kärdlas, Leigri väljak 5 Kärdla Maakonnatalituse majas algusega 11.00. Korraldab Hiiumaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium. Hiiumaa Arenduskeskuse kontaktisikud on Ilmi Aksli.             

23.08.   Kuressaares, Pargi 16 Hotell Meri konverentsisaalis algusega 10.00.  Korraldab Saare Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium. Saare Arenduskeskuse kontaktisikud on Urmas Treiel.

27.08.    Paides, Rüütli 25 (endine maavalitsuse maja) algusega 14.00.  Korraldab Järvamaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium ja Järvamaa Arenduskeskus. Järvamaa Arenduskeskuse kontaktisik on Saima Piisner

28.08.    Võrumaal Navi seltsimajas algusega 10.00. Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA. Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra.

29.08.    Ida-Virumaal Maidla Rahvamajas algusega 10.00. Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA. Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra. 

Allar Korjas

Maaeluministeeriumi 

maaelupoliitika ja analüüsi osakonna peaspetsialist tel 625 6162