« Tagasi

MTÜ-d soovivad vallaga tihedamat koostööd

13.aprillil toimus infopäev Vinni valla kogukondade ja MTÜde infopäev,  kus sõna said nii kogukondade ja vabaühenduste esindajad kui ka vallaametnikud, kes igapäevatöös vabaühenduste tegevusega rohkem kokku puutuvad.

Veebikoosolekul said mittetulundusühingud teavet, mis moel saaksid nad end teha nähtavamaks ja kuuldavamaks, seda nii ürituste korraldamise ja reklaamimise teel kui ka kommunikatsiooni tihendamisel ja turismi arendamisel kaasalöömisel. Valla esindajad said kuulata ära vabaühenduste murekohad, soovid ja ettepanekud. Koos vaadati üle ka planeeritavad suvised suuremad üritused.

„Infopäevast osavõtt oli meeldivalt rohkearvuline," rõõmustas üle 30 osalejaga ürituse korraldanud Urmas Lindlo. „Ootuspäraselt tunti huvi vallapoolse rahastamise tingimuste vastu, aga aktiivselt tehti ka erinevaid ettepanekuid ja esitati küsimusi," lisas Lindlo, lootes, et valla ja mittetulundusühingute vaheline koostöö suurema hoo sisse saab.