« Tagasi

Avalik konkurss õppuritele

Kuulutame välja avaliku konkursi  Vinni valla haridusfondi 2021.aasta preemiatele.

Tingimused

õpilane peab õppima Vinni valla koolis

õpilase ja tema vanema(te) registreeritud elukoht on Vinni vallas

kool esitab põhjendatud ettepaneku, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms  kohta ning  mis on vallavalitsusele otsuse tegemisel aluseks

otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks akadeemiline õpitulemus s.h edukus aineolümpiaadidel, ettepanek esitatakse vallavalitsusse hiljemalt 12.maiks 2021.

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis:

1.-6.klass         5 preemiat       a` 75 eurot

7.-9.klass         3 preemiat       a´125 eurot

10.-12.klass     1 preemia        a´350 eurot

Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral preemia jagamises muutusi.