« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

Energiakulude avaldust toetuse saamiseks saab esitada:    

11. 01.2022 Laekvere teeninduskeskuses, Salutaguse tee 2, Laekvere,  kella 9.00-st kuni 16.00-ni
11.01.2022 Pajustis vallamajas, Tartu mnt 2, Pajusti, kella 9.00-st kuni 15.00-ni
12.01.2022 Ulvi teeninduskeskuses, Mõisa tee 7, Ulvi, kella 9.00-st kuni 15.00-ni
14.01.2022 Tudu teeninduskeskuses, Rakvere mnt 13, Tudu,  kella 9.00-st kuni 12.00-ni
17.01.2022 Roela teeninduskeskuses, Järve tn 1, Roela,    kella 9.00-st kuni 12.30 –ni
17.01.2022 Viru-Jaagupi teeninduskeskuses, Kooli tee 7, Viru-Jaagupi, kella 13.30-st kuni 15.00-ni

Taotlusi võib esitada e-posti teel:
Tiiu Ivanova tiiu@vinnivald.ee
Martin Kesamaa martin@vinnivald.ee
Silvi Sirelpuu silvi@vinnivald.ee

Energiakulude taotlemisel palume täita vormikohane taotlus ja lisada alljärgnevad dokumendid:

1.Energiakulude taotlusvorm
2.Eluruumi kasutamise õiguslik alus (omandiõigus, üürileping, kasutusleping);
3.Palgatõendid ja muid sissetulekuid tõendavad dokumendid;
Elektri, gaasi või kaugkütte eest makstud kuludokumendid (arved ja maksmist tõendavad pangaväljavõtted või kviitungid. Arved peavad sisaldama lõppsummat ja tarbitud energia kogust).

Informatsiooni energiakulude toetuse kohta saab telefonidel:
Tiiu Ivanova 53092488, tiiu@vinnivald.ee
Martin Kesamaa 5257171, martin@vinnivald.ee
Silvi Sirelpuu 57450313, silvi@vinnivald.ee

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele.

Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud alused on jõustunud ning riik on taotluste menetlemise keskkonna (STAR) meetme jaoks valmis saanud. Kohalikud omavalitsused teevad ettevalmistusi, et alustada taotluste vastuvõtuga esimesel võimalusel, tõenäoliselt saab hüvitist taotlema hakata jaanuarikuus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator
Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?

Rahandusministeeriumi teave energiakulude hüvitamise kohta