« Tagasi

Vinni Vallavalitsus teatab

Vinni valla üldplaneeringu avalik arutelu tänava kaitsevööndi laiendamise osas toimub 18. 09. 2023 kell 17.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2, Pajusti alevik)

Üldplaneering hõlmab kogu Vinni valla haldusterritooriumi - 1012,8 km² suuruse pindalaga üldplaneeringuala piir ühtib Vinni valla piiriga.

Vinni Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 18 vastu võetud Vinni valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.11.-30.12.2022 ning avalikud arutelud toimusid 08. ja 09. 02. 2023.

Varasemalt toimunud avalikele aruteludele on osutunud vajalikuks täiendavalt käsitleda tänava kaitsevööndi laiendamise teemat Vinni, Pajusti, Roela, Laekvere, Viru-Jaagupi ja Tudu alevikes.  Vinni Vallavalitsus informeeris laiendatud tänava kaitsevööndisse jäävaid kinnisasja omanikke, kui puudutatud isikuid ning kaasas neid üldplaneeringu menetlusse.

Avalikul arutelul käsitletakse kaasatud isikute arvamusi teekaitsevööndi laiendamise osas. Vinni valla üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda Vinni vallavalitsuse kodulehel .

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta annab Vinni Vallavalitsuse maanõunik Irina Kuhlbach (e‑post: irina@vinnivald.ee; telefon: 5346 6306).