Pealkiri Muudetud kuupäev
25.veebruar vallamaja avatud 8.00 - 12.00 21.02.2020
2020. aasta hajaasustuse programm käivitub 17. veebruaril 10.02.2020
30.aprillil 2020 suletakse Laekvere postipunkt, 05.02.2020
Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade 03.02.2020
Pikendati ettepanekute esitamise tähtaega kaasavasse eelarvesse 24.01.2020
Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine 22.01.2020
Tasuta õigusabipäev 22.01.2020
Puuetega inimeste tasuta õigusnõustamine 20.01.2020
Haigekassa hakkas rahastama NIPT testi 10.01.2020
Vinni Vallavalitsus teavitab tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest. 14.01.2020
23.12 ja 31.12 on vallamaja avatud 8 – 13. 21.12.2019
Vallavalitsus alustas tänavavalgustuse rekonstrueerimist 21.12.2019
Jaapani Suursaatkond avas kandideerimise kahele stipendiumile 20.12.2019
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise 16.12.2019
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise 03.12.2019
Vinni Vallavalitsus ootab ettepanekuid kaasavasse eelarvesse 02.12.2019
Ühinemislepingu muudatuste avalik väljapanek 02.12.2019
Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 8. detsembrist 27.11.2019
AS Emajõe Veevärk annab teada 21.11.2019
AS Emajõe Veevärk teade Roela ja Tudu alevike ning Küti, Lepiku ja Ulvi külade tarbijatele 19.11.2019
Lugupeetud Vinni aleviku ühisveevärgi tarbijad! 14.11.2019
13.novembril 2019 vallamaja avatud kella 8:00-13:00 13.11.2019
Vinni valla arengukava 2019-2030 lisa 1 (tegevuskava 2020-2023) muutmise ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalikustamine 31.10.2019
Vinni vald saab 1. novembril 29-aastaseks 31.10.2019
1.novembri valla bussi ring sünnipäevale Laekveresse 31.10.2019
Eesti Maaturismi Ühingu ökoturismi seminar 29.10.2019
22.oktoobril vallamaja avatud 8.00 - 12.00 22.10.2019
Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine 22.10.2019
22. ja 23. oktoobril perekonnaseisutoiminguid ei vormistata, kuna ametnikud viibivad koolitusel. 21.10.2019
Noortevolikogu 21.10.2019