« Tagasi

Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmine

Keskkonnaamet teatab, et on ette valmistanud Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitse alla ei võeta uut ala, vaid täpsustatakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti välispiiri, kaitse-eesmärke ja kehtestatakse uus kaitse-eeskiri. Muudetakse metsade majandamise, rahvaürituste korraldamise, telkimise ja lõkke tegemise regulatsiooni ning lubatakse erandina biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamist õue- ja põllumaal.

Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee), Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Vinni Vallavalitsuse veebilehel.

Parandusettepanekud või vastuväited Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise kohta ootab Keskkonnaamet (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) kirjalikult hiljemalt 15. oktoobriks 2020.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2020. aasta talvel.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

Väljatöötamise kavatsus (776.14 KB, PDF)