« Tagasi

Keskkonnaamet teatab

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt soovitakse alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Varu on määratud passiivseks. Loa taotlusega taotletakse varu määramist aktiivseks. Kaevandusluba taotletakse 30 aastaks keskmise aasta määraga 5 mln t/a ja maksimaalse määraga 15 mln t/a. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 10.07.2018 kirjaga nr 12-2/18/2050-16. Keskkonnauuringute vajadus on selgitatud KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Triin Anier, telefon 533 20 280, e-post Triin.Anier@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Kaevandused AS (registrikood 10032389; aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Egle Alt, telefon 384 8689, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee).

KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt. KMH programmiga saab tutvuda 02.03.–15.03.2020 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 15.03.2020 (k.a.) otsustaja kontaktidel - F.J. Wiedemanni 13, 72210 Türi, Järvamaa või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.  

KMH programmi avalik arutelu toimub 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas (aadress Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).