« Tagasi

Muudatused korraldatud jäätmeveos

Vinni Vallavalitsus kuulutas 2020. aasta alguses välja korraldatud jäätmeveo hanke, leidmaks olmejäätmete vedajat järgmiseks viieks aastaks seoses eelmise hankeperioodi lõppemisega. Veoperiood algab 01.10.2020 endise Vinni ja Rägavere valla territooriumidel.

Endise Laekvere valla territooriumil jääb kuni 30.04.2021 kehtima sama veokord (vedaja AS Ragn-Sells) ja hinnakiri. 2021. aasta maist hakkab teenust osutama kogu vallas üks teenusepakkuja samadel alustel.

Endise Rägevere valla territooriumil korraldatud jäätmevedu varasemalt ei toimunud, mistõttu juhime tähelepanu asjaolule, et kõigil kellel oli varasemast leping erinevate teenusepakkujatega või leping sootuks puudus, on kohustatud sõlmima lepingu hanke võitjaga ja seeläbi liituda korraldatud jäätmeveoga. Kõik kinnistud, millel on elamu-, ärihooned või kus potentsiaalselt tekib jäätmeid liidetakse. Jäätmeveost vabastust on võimalik taotleda Vinni Vallavalitsuselt esitades selleks vastava taotluse (info valla kodulehel www.vinnivald.ee). Vabastuse aluseks saab olla ainult asjaolu, et kinnistut ei kasutata ega kinnistul ei elata.

Alates 01.10.2020 alustab Vinni valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus  MTÜ (va endise Laekvere valla territoorium, mis liitub 2021. aasta maist). Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja siis tuleb Vinni Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks. Uus hinnakiri ja graafik saadetakse praegustele klientidele postkasti või e-postile.

Uute lepingute sõlmimiseni toimub tühjendamine kehtivate lepingute alusel ja praegustel tingimustel.

PS! Vallas on jätkuvalt väga palju olmeprügi nii metsades, kraavide äärtes, teede ääres jne., mistõttu vabastatakse korraldatud jäätmeveost väga põhjendatud juhtudel.