« Tagasi

Toimus Vinni valla hariduspäev

26. augustil kogunesid Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse valla õpetajad, haridusasutuste juhid,  lapsevanemad ja õpilased, et vahetult enne kooli üheskoos olulised asjad läbi mõelda ja arutada. Vallavanem Rauno Võrno: „Soovisime kõigilt osapooltelt vahetut tagasisidet kevadisele distantsõppe perioodile, et olukorraks, kui viiruse leviku korral tuleb ka sel õppeaastal taas üle minna täielikule või osalisele distantsõppele, paremini valmis olla."


Põhiline töö käis töögruppides, kus kasutades SWOT-analüüsi meetodit panid kõik huvigrupid oma kevadisele kogemusele toetudes kirja distantsõppe tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused.
„Ootuspäraselt osutus suurimaks plussiks nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate digipädevuse paranemine," sõnas Margit Diits kokkuvõtet tehes. Nii õpilased ise kui ka õpetajad ja lapsevanemad leidsid, et paljudel lastel kasvas iseseisvus ja kohusetunne. Samas tuli kohe esile asjaolu, et hariduslike erivajadustega lapsed jäid distantsõppe puhul eriti kehva seisu," lisas Diits. Ühe suurema puudusena toodi kõigi huvigruppide poolt kõige enam välja veel õppeplatvormide rohkus, mille vahel oli keeruline orienteeruda, eriti kui peres koolilapsi rohkem kui üks.


Suur stressiallikas – ühise õppeplatvormi puudumine – on tänaseks Vinni-Pajusti Gümnaasiumil kui kõige suurema õpilaste arvuga koolil õnneks likvideeritud. Kool läheb uuel õppeaastal üle ühisele õppeplatvormile, et  vajadusel distantsõppele minnes sujuks kodus õppimine (ja õpetajatel õpetamine) paremini. Platvormi G Suite ja selle rohkeid võimalusi tutvustas kooli haridustehnoloog Andrus Veinberg. Kõigil valla koolidel on soovi korral võimalus minna üle G Suite platvormi kasutamisele.


Haridusnõunik Margit Diits tutvustas kohaletulnutele ka Haridus- ja Teadusministeeriumist tulnud suunitlust selleks õppeaastaks. „Märksõnadeks on haiguse ennetamine, iga haridusasutuse sisesed tegutsemisreeglid ning oluliste otsuste tegemine lokaalseid olusid arvestades," sõnas Diits. Viiruse laiema levimise korral tehakse klassi või kooli distantsõppele ülemineku otsus kooli juhtkonna poolt, võttes arvesse klassi/kooli suurust, piirkonna asustuse tihedust jne. Erandiks saab olukord, kui nakatunuks osutub laps – siis suunab Tervisamet kogu klassi või lasteaiarühma isolatsiooni. Haridusministeeriumi juhtnööride kohaselt tuleb võimalikult kaua säilitada kontaktõpe 1.-6. klassi õpilastele ja hariduslike erivajadustega lastele.


Seega peavad kõik haridusasutused enne õppeaasta algust leppima kokku tegutsemisreeglid, mis aitaksid ennetada viiruse levikut, näiteks lapsevanemate mittesisenemine koolimajja, lasteaialaste üleandmine õues jmt. Iga haridusasutus koostab oma asutuses kehtivad ohuolukorras tegutsemise reeglid ning avaldab need enne õppeaasta algust oma koduleheküljel.