« Tagasi

Vallavalitsus alustas tänavavalgustuse rekonstrueerimist

Vinni Vallavalitsus on alustanud tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimist ja kinnisasjadele sundvalduse seadmist. 

Vinni Vallavalitsus on saanud toetust Ühtekuuluvusfondist valla asumites tänavavalgustustaristu rekonstrueerimiseks aastatel 2020-2021.

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus.

Projektlahendus puudutab Vinni alevikkuPajusti alevikku, Roela alevikku, Laekvere alevikku, 
Kakumäe külaKüti küla ja Muuga küla.

 


Ehitusprojekti koostas Hepta Group Energy OÜ.

Rekonstrueerimise käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja valgustid komplekselt või eraldivõetuna. Tänavavalgustuse uuendamise käigus on vajalik valgustimastide ja kaabelduse paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, kuna üksnes nii on võimalik avalikes huvides tagada terviklik ja toimiv süsteem.
Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamist (rekonstrueerimist) võimaldab kinnisasjadele seatav sundvaldus.
Vinni Vallavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.

Täpsem info