Loodus- ja matkarajad

16.12.20

Jalgsi liikumiseks:

RMK Seljamäe matkarada - (5,5 km) - asub Tudusoo maastikukaitsealal ja kulgeb ümber Punasoo lõunaosa. Õpperada tutvustab Seljamäge, palumännikut, siirdesood ja Põdraallikaid. Rajale jäävad puhkepaviljonid ja lõkkeplats. Osa rajast kulgeb laudteel.

Roela looduse õpperada - (umbes 5 km) - Viib külastaja vallseljakule ning tutvustab ainulaadset sinilillemännikut, aga annab ka ülevaate mõisast ja piirkonnaga seotud legendidest. Matkaja leiab teavet infotahvlitelt. Kontakt MTÜ Roela Kodukant, tel 5130553

Venevere matkarada - 5 km pikkune Venevere matkarada on tähistatud lintidega ja olulisemates kohtades suunaviitadega. Rada kulgeb 1,5 km paralleelselt Avijõega. Näha saab kobraste elutegevuse jälgi. Rada on veidi metsik, seal on nii mõnigi puu maha jäetud, millest vaja üle astuda. Rada läbib mitmeid erinevaid  metsa kasvukohatüüpe.

RMK Uljaste matkarada - 3,8 km pikkune matkarada tutvustab matkalistele Uljaste järve, oosi, sood ja põlismetsa. Rada kulgeb enamjaolt mööda oosi ja on tähistatud. Uljaste oosil asub Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp (95,2m). Matkarada on tähistatud kollase värviga puudel.

Tudu metsaonn

Jalgrattamarsruudid:

Mõedaku – Mustjärve – Ulvi 

Mõedaku-Ulvi-Ojasare- Viru-Kabala – Miila (25 km) 

Mõedaku-Kantküla-Mustjärve-Männikvälja-Põlula (27 km) 

Uljaste – Kotkamägi- Samma-Pada-Uljaste (29 km) 

Maastikusõidurajad:

Mõedaku ATV rada

 

Toimetaja: MART VILLUP

PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETI PEADIREKTORI 01.03.2018 OTSUS NR 13-21.2/18/1626

19.02.20

„Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine" alusel saab Vinni Vallavalitsus toetust LEADER meetmest PAIK  tegevuspiirkonna projektile „Laekvere Rahva Maja siselasketiiru ehitamine", viitenumbriga 19201700043.
Projekti tegevusteks on siselasketiiru ehitamine hoone keldrikorrusele abikõlbuliku maksumusega 69 644,71 eurot, millest toetuse osa on 19 988,03 eurot.

Toimetaja: MART VILLUP

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 09.08.2016 nr 13-6/550 otsus

20.03.17

 „Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine" alusel saab Vinni Vallavalitsus toetust LEADER meetme MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna projektile „Terviseedenduslik Vinni", viitenumbriga 619216590800.
Projekti tegevusteks on discgolfi pargi ehitamine, välilauatennise komplekti, tänavaspordivahendite ja pargiinventari ostmine ning paigaldamine abikõlbuliku maksumusega 13 006,68 eurot, millest toetuse osa on 10 000 eurot.

Toimetaja: MART VILLUP