Haridus ja kultuuri valdkonnaga tegelevad ametnikud

3.02.20

 

Nimi Amet    Telefon  Mobiil    E-post
Tea Järvis  Raamatukogude koordinaator    329 3224 5558 7468 ulvi.raamat@vinnivald.ee
Margit Diits    Haridusnõunik      325 8655    522 6510    margit.diits@vinnivald.ee
Katrin Lipp Alushariduse eripedagoog   5194 9791 katrin.lipp@vinnivald.ee
Kerli Hahndorf Alushariduse metoodik   5334 5960 kerli@vinnivald.ee
Urmas Lindlo Kultuuritegevuse koordinaator 325 7401 5190 2201 pajusti.klubi@vinnivald.ee

 

Toimetaja: MART VILLUP