Riigihanked

17.02.22

Informatsiooni Vinni Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate riikliku riigihangete registri elektroonilisest bülletäänist, kui kirjutate rubriiki "Hankija nimi" sõna "Vinni Vallavalitsus".

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja hanke vallale kuuluva vara kindlustamiseks

5.02.19

Vinni Vallavalitsus soovib pakkumist kindlustuslepingu sõlmimiseks Vinni vallale kuuluva vara kindlustamiseks.
Kindlustusperiood 01.02.2019-31.01.2020.
Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.01.2019.
Hinnapakkumine saata meiliaadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Küsimuste korral võtta ühendust:
Eerik Lumiste
abivallavanem
Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, 46603
+372 325 8669

Info objektide kohta

Edukaks tunnistati Salva Kindlustuse AS

Toimetaja: MART VILLUP

Hanketeade

26.10.18

Vinni Vallavalitsus on avaldanud Riigihangete registris Hanketeate hanke 201739 „Audiitorteenuse tellimine" kohta.

Audiitorteenuse tellimise eesmärgiks on Vinni valla 2018, 2019, 2020. ja 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande

ja AS Vinni Spordikompleks 2018, 2019, 2020. ja 2021. aasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine.

Teenuse kirjelduse ja tähtajaga saab tutvuda Riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Toimetaja: MART VILLUP

HANKETEADE

25.10.18

Vinni Vallavalitsus tellib  „Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031".

Vinni Vallavalitsus ootab eelnimetatud töö teostamise hinnapakkumusi hiljemalt 07.11.2018 kas digitaalselt e-aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või postiaadressil Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni Vallavalitsus.

Hinnapakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja poolt ja sisaldama kinnitust, et pakkumine kehtib 30 päeva hinnapakkumise esitamise lõpptähtajast.

Hinnapakkumisele on lisatud märksõna „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava".

Hinnapakkumus  peab lähtuma hinnapakkumuse lähteülesandest.

 

Lisainfo: Kätlyn Mets, keskkonna- ja kommunaalnõunik, 5304 0597, katlyn@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Hanketeade

25.10.18

Vinni Vallavalitsus tellib  „Vinni valla jäätmekava aastateks 2019-2024.

Vinni Vallavalitsus ootab eelnimetatud töö teostamise hinnapakkumusi hiljemalt 31.10.2018 kas digitaalselt e-aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või postiaadressil Tartu mnt 2, Pajusti, Vinni Vallavalitsus.

Hinnapakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja poolt ja sisaldama kinnitust, et pakkumine kehtib 30 päeva hinnapakkumise esitamise lõpptähtajast, s.o. 30. oktoobrist 2018.

Hinnapakkumisele on lisatud märksõna „Jäätmekava".

Hinnapakkumus  peab lähtuma hinnapakkumuse lähteülesandest .

Lisainfo: Kätlyn Mets, keskkonna- ja kommunaalnõunik, 5304 0597, katlyn@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP