Kalmistud

23.03.21

Viru-Jaagupi kalmistu: Kannastiku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Kalmistuvaht Maret Võrno - tel 5346 1865, e-post: kalmistu@vinnivald.ee

Taotlus hauaplatsi  kasutuslepingu sõlmimiseks  Viru-Jaagupi kalmistul

Viru-Jaagupi kalmistu plaan / kvartalid A B C D E F G H I J K L M N O ORS

 

Kalmistupüha jumalateenistus peetakse 23. juunil (kellaaeg 12:00 kirikus ja 13:00 kalmistul).

Matus, sh urnimatus tuleb registreerida kalmistuvahi juures.

Kalmistule on paigaldatud prügikonteinerid küünalde, kunstlillede jm mitte orgaanilise materjali eraldi kogumiseks. Biolagunevatele jäätmetele nagu lehed ja oksad on eraldi konteinerid. Palume jälgida infot konteineritel ja panna eriliigilised jäätmed vastavasse konteinerisse.

Viru-Jaagupi kalmistu on muinsuskaitse all olev ajaloomälestis, mistõttu on autodega kalmistule sisenemine keelatud. Erijuhtudel, nagu hauatähise transportimine, tuleb kooskõlastada tegevus kalmistuvahiga.

Kalmistul on järgmised ajaloomälestised: Ferdinand von Wrangeli haud ja Vabadussõja mälestussammas. Lisaks on kalmistul mitmeid kultuuriloolise väärtusega matmispaiku.
Täiendavat informatsiooni leiab ka Kultuurimälestiste riiklikust registrist.
 
Viru-Jaagupi kalmistul on kabel, mida saab kasutada matusetalituste läbiviimiseks (info kalmistuvahilt).

Tudu kalmistu: Tudu alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Kalmistuvahid: Tiina Ploom ja Leo Ploom  - tel 5553 7747 

Taotlus hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks Tudu kalmistul

Tudu kalmistu plaan

 

Vinni valla kalmistud Haudi andmebaasis  (kalmistute info ja maetute andmed)

Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vinni valla kalmistute andmekogu põhimäärus

Toimetaja: MADIS TÄNAVA