Uuest aastast osutab OÜ Askoterm asemel veeteenuseid AS Emajõe Veevärk

28.12.18

Alates uuest aastast osutab Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikus ning Vetiku, Inju, Kadila, Kulina ning Kakumäe külades veeteenuseid AS Emajõe Veevärk. Senine veeteenuseid osutanud ettevõtja OÜ Askoterm lõpetab mainitud piirkondades vee-ettevõtjana tegutsemise.

Vee-ettevõtte vahetumiseks otsustas Vinni vald astuda AS Emajõe Veevärk aktsionäriks ning sellega kaasnevalt annab ettevõtte aktsiakapitali sissemakseks üle vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised ja koostöös Emajõe Veevärgiga on kavas teostada investeeringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks.

Vinni Vallavalitsus ja AS Emajõe Veevärk teevad omalt poolt kõik selleks, et veeteenuseid osutava isiku vahetumine kulgeks tarbijatele sujuvalt ning elukondlikult vältimatute teenuste osutamine ei katkeks. Kuni lõppeva aasta 31. detsembrini osutatud teenuste eest toimub arveldamine OÜ-ga Askoterm ja alates 1. jaanuarist tuleb teenuste eest tasuda AS-ile Emajõe Veevärk.

Teenuse hind inimestele üldjoontes ei muutu. Kui OÜ Askoterm poolt osutatavad hinnad kehtestas Vinni volikogu, siis AS Emajõe Veevärk hinnad on kinnitatud Konkurentsiameti poolt. Hetkel kehtiv volikogu poolt määratud hind on 3,30 ja AS-il Emajõe Veevärk 3,313 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga.

Pärast senise operaatori vahetumist  sõlmib  AS Emajõe Veevärk kinnistu omanikega uued lepingud.

Lisame ASi Emajõe Veevärk pöördumise praeguste OÜ Askoterm klientide poole.

Toimetaja: HILJE PAKKANEN